Kontaktpersoner

Leder:               Ernst Jørgensen mobil 915 85 119

Kontaktpersoner/styre:

Omsland Sverre
Tlf.
99263631
Finn Smith. Tlf:92470755
Roy Pettersen.Tlf:46979235
Terje Pettersen Tlf:93499377             
Petter Lyng: Tlf: 416 34 599       
Holgersen Ingrid Alette Evju.Tlf:99649223
Thoralf Holen. mob:450 08 456 thoralf.holen@ventelo.net